עורך דין גירושין רות דיין וולפנר
לתיאום פגישה 03-6708888
מגזין גירושין > בית המשפט > אגרות בית משפט לענייני משפחה
בית המשפט
בית משפט לענייני משפחה

אגרות בית משפט לענייני משפחה

 

אגרות בבית משפט לענייני משפחה*

תביעה לסכום כסף קצוב, בין בני זוג או בני משפחה אחרים
1% מהסכום הנתבע בערכו בעת הבאת ההליך ולא פחות מ- 476 ש"ח.
כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו
2,920 ש"ח
התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום ירושה
955 ש"ח
בקשה למתן צו ירושה/קיום צוואה אגרת פתיחה + אגרת פרסום
631 ש"ח
בקשה למינוי מנהל עיזבון
1,052 ש"ח
תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק דין חוץ בעניינים אלה
305 ש"ח
אימוץ
547 ש"ח
משמורת/הסדרי ראייה/אחזקת ילדים
547 ש"ח
כל תביעה אחרת לרבות בקשה ליישוב סכסוך, אישור הסכם ממון/גירושין, כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה
547 ש"ח

תביעה לפינוי וסילוק יד
 

547 ש"ח
בקשה לצו מניעה קבוע

547 ש"ח
בקשה בכתב (לרבות בקשה לצו מניעה זמני)
305 ש"ח
עשיית צוואה בפני שופט
505 ש"ח
הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה
505 ש"ח
אלימות/צו הגנה/הטרדה
פטור מאגרה
חטיפת ילדים
פטור מאגרה
העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט
5.15 ש"ח לכל דף
ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לענייני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 
576 ש"ח
אבהות
547 ש"ח
אפוטרופסות
547 ש"ח
היתר/התרת נישואין
547 ש"ח
תיקון גיל
547 ש"ח
 
*המידע המופיע בטבלה נועד לסייע לגולשי אתר גטאפ. מחירי האגרות מתעדכנים מעת לעת. לקבלת המידע העדכני ביותר מומלץ לבדוק באתר בית המשפט ובאתר הרשם לענייני ירושה.